Tòa nhà LIM TOWER 3

29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 (Văn phòng WeWork)

29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
(Văn phòng WeWork)