Khu đô thị thông minh thành đô

Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Tp.Cần Thơ

Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Tp.Cần Thơ