Tòa nhà Sonatus Building

15 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1 (Văn phòng WeWork )

15 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1
(Văn phòng WeWork )