Dự án nhà ở xã hội Tân Đại Minh

363 Đường Tây sơn, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn

363 Đường Tây sơn, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn